Viziuni de perspectiva pentru activitatea de cercetare

Pentru redresarea şi îmbunătăţirea potenţialului productiv şi de calitate al soiurilor existente în cultură, cercetările din domeniul ameliorării viţei de vie se vor axa pe:

 • selecţia clonală şi intraclonală pentru stăvilirea eroziunii genetice și crearea de noi soiuri restructurate genetic, cu caracteristici şi însuşiri superioare, de toleranţă la factorii de stres (seceta, ger) şi la atacul bolilor criptogamice;
 • promovarea în cultură a celor mai valoroase soiuri introduse în ţară din sortimentul mondial şi a celor create la noi, corespunzător condiţiilor ecologice specifice podgoriilor din zona de activitate.

În domeniul producerii materialului săditor viticol se va urmări modernizarea tehnologiilor pentru creşterea randamentelor de viţe altoite, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei economice.

Cercetările privind tehnologiile de cultură se vor orienta către:

 • modernizarea diferenţiată a tehnologiilor de cultură pe soiuri pentru producerea strugurilor de vin de înaltă calitate, protejarea mediului înconjurător şi creşterea eficienţei economice;
 • refacerea permanentă a plantaţiilor viticole, ca urmare a afectării acestora de secetă, îngheţ şi alte fenomene extreme;
 • elaborarea şi implementarea tehnologiilor de întreţinere ecologică a plantaţiilor viticole cultivate cu soiuri autohtone;
 • adaptarea formelor de conducere a butucilor şi a tipurilor de tăiere la condiţiile de mediu, ca o măsură decisivă în obţinerea de producţii constante an de an și de calitate superioară;
 • îmbunătăţirea metodelor de combatere biologică a dăunătorilor în scopul reducerii densităţii populaţiilor sub pragul economic prin folosirea entomofagilor, feromonilor sintetici, biopreparatelor şi mijloacelor biotehnice;

Cercetările în domeniul vinificaţiei vor avea ca obiective:

 • identificarea şi precizarea grupelor de polifenoli capabili de a fi folosiţi pentru rolul lor antineoplazic şi antibacterian precum şi proprietăţile antioxidante ale produşilor obţinuţi din acestea.
 • urmărirea calităţii (naturaleţii produselor) și identificarea prin metode specifice a tuturor încercărilor de fraudare a vinurilor;
 • obţinerea de suşe de levuri cu mare putere de înmulţire, cu perioadă de fermentare scurtă, capabile să desfăşoare procesul de fermentare la o temperatură relativ scăzută şi care să-şi păstreze viabilitatea sub formă liofilizată minim 24 luni;
 • valorificarea deşeului levurian vinicol ca adaos în furaje zootehnice;
 • optimizarea procesului de deproteinizare a vinurilor prin utilizarea unor adjuvanţi de limpezire.

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași, prin abordarea şi dezvoltarea unor cercetări în domeniul viticulturii şi vinificaţiei, contribuie prin rezultatele obţinute, la creşterea competitivităţii unităţilor viti-vinicole din zona de nord est a țării, la dezvoltarea economiei zonale şi locale, la crearea unor reţele tehnologice integrate în domenii specifice.