Proiect 183/2014

Tehnologie de valorificare a componentelor bioactive din deseul de seminte de struguri cu utilitate in industria alimentara, farmaceutica, protectia plantelor si a mediului (Acronim: PROVITIS)

Coordonator proiect: Statiunea de cercetare si dezvoltare pentru viticultura si vinificatie Iasi

Organizatii partenere in proiect

Denumirea organizatiei participante in proiectAcronim
organizatie
Tip
organizatie
Rol organizatie in proiect (coordonator/partener)
Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie IasiSCDVV IASII-ASCoordonator
Academia Romana – Filiala IasiCCO IASII-ARPartener 1
Institutul de Cercetari Biologice Iasi Filiala a INCDSB BucurestiICB IASIINCDPartener 2
SC Cotnari SASACDPartener 3

Informatii financiare

Denumirea organizatiei participante in proiect2014
Buget
2014
Cofinantare
2015
Buget
2015
Cofinantare
2016
Buget
2016
Cofinantare
TOTAL
buget
TOTAL
Cofinantare
SCDVV Iasi324800455000021252007000000
CCO Iasi9280013000006072002000000
ICB Iasi162400227500010626003500000
SC Cotnari SA0870001218750569250187500
TOTAL5800087000121875379500569251250000187500

Obiectivul general al proiectului propus consta in valorificarea deseului de seminte de struguri, materie prima vegetala utilizata in prezent doar in scopuri stiintifice. In contextul prezentarii situatiei pe plan national si international privind deseurile alimentare, precum si rezultate obtinute privind extractia, purificarea si caracterizarea fizico-chimica a unor componente bioactive, evidentierea si cuantificarea potentialului bioactiv citostatic si/sau citotoxic, evidentierea si estimarea utilizarii ca agent cicatrizant, a activitatilor antifungice si antibacteriene, au condus la elaborarea unei tehnologii de valorificare a componentelor bioactive din deseul de seminte de struguri, in cadrul unui model experimental.

Obiective specifice:

 • Obtinerea uleiului din deseul de seminte de struguri.
 • Prepararea unui bioprodus natural fungicid si bactericid din deseul de seminte de struguri rezultat in urma extractiei uleiului.
 • Valorificarea reziduului vegetal rezultat din extractia uleiului si a compusilor fenolici ca fertilizator organic natural.

Activitati de baza ale planului de lucru:

 • elaborarea modelului experimental al tehnologiei de valorificare a componentelor bioactive din deseul de seminte de struguri;
 • selectare din tescovina a semintelor de struguri;
 • extractia uleiului din deseul de seminte de struguri;
 • extractia din solventi a compusilor fenolici proantocianidinici insolubili in apa;
 • obtinerea din compusii fenolici proantocianidinici insolubili in apa, prin fractionare in conditii standardizate a unui bioprodus natural solubil in apa cu activitati biologic active (antifungice, antibacteriene si de cicatrizant cutanat);
 • evaluarea activitatilor citotoxice si citostatice a preparatelor succesive obtinute din prelucrarea deseului de seminte de struguri;
 • utilizarea reziduului vegetal rezultat din activitatile extractive ale uleiului si a compusilor fenolici ca fertilizator organic natural in agricultura

Diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectului

Rezultatele ce vor fi obtinute prin derularea activitatilor din proiect vor fi aduse la cunostinta specialistilor din tara si strainatate, precum si celor interesati din sectorul privat prin:

 • comunicari la sesiuni, simpozioane si congrese;
 • publicarea unor lucrari stiintifice in reviste de specialitate (3 articole);
 • publicarea rezultatelor finale in reviste cotate ISI (2 lucrari) din tara si strainatate sau in reviste de specialitate recunoscute CNCSIS si indexate in baze de date internationale;
 • organizare de mese rotunde si workshop-uri cu partenerii implicati in proiect precum si cu potentiali beneficiari ai rezultatelor;
 • brevetarea bioprodusului fungicid.