În perioada 2010 – 2018, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi a demarat/contractat un număr de 18 proiecte, din care 11 proiecte de cercetare-dezvoltare in cadrul Planului Sectorial al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), 1 proiect colaborativ de cercetare aplicativă având ca autoritate contractantă Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, al Cercetarii, Dezvoltarii şi Inovarii (UEFISCDI), 3 proiecte finanțate de Fundația Patrimoniul ASAS și 3 subcontracte de testare biologică a produselor de uz fitosanitar.

Lista proiectelor derulate la SCDVV Iași în perioada 2010 – 2018

Nr. crt. Numărul şi titlul proiectului Funcţia deţinută Perioada de derulare Valoare contractată, mii lei
Proiecte finanţate de MEN (UEFISCDI)  – Programul Parteneriate în domenii prioritare
1 C.F.183/2014 – Tehnologie de valorificare a componentelor bioactive din deşeul de seminţe de struguri cu utilitate în industria alimentară, farmaceutică, protecţia plantelor şi a mediului (Acronim: PROVITIS) Coordonator proiect 2014- 2017 700,000
Proiecte finanţate de MADR – Plan sectorial pe anii 2015-2018
1. CF. 1.1.7/2011 – Identificarea şi evaluarea surselor de germoplasmă viticolă autohtonă în vederea promovării lor în condiţiile schimbărilor climatice zonale Partener 2011- 2014 78,642
2. CF. 2.2.5/2011 – Verigi tehnologice de cultură a viţei de vie şi procesare a materiei prime care să asigure garantarea veniturilor fermelor comerciale, în condiţiile respectării criteriilor de eco-condiţionalitate. Partener 2011- 2014 83,808
3. CF. 5.2.1/2011 – Evaluarea vulnerabilitatii ecosistemului viticol la impactul daunator al organismelor concurente si antagonice. Partener 2011- 2014 76,425
4. CF. 6.1.1/2011 – Studii si analize pentru fundamentarea deciziilor sectorului viti-vinicol in implementarea restrictiilor pac pentru sectorul viti-vinicol Partener 2011- 2014 50,426
5. CF. 1.1.14/2013 – Dezvoltarea unui ansamblu de metode şi tehnici de cultivare a vitei-de-vie în sistem ecologic, cu accent pe valorificarea produselor principale şi secundare rezultate din plantatiile viticole, in vederea reducerii consumurilor energetice în fermele de semi-subzistenta Partener 2013- 2014 55,000
6. CF 3.1.1./2015 – Conservarea si gestionarea resurselor genetice si biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea si promovarea practicilor si metodelor inovative eco-eficiente prietenoase mediului Partener 2015-2018 72,000
7. CF 3.2.5./2015 – Diversificarea sortimentului viticol pentru struguri de masă şi vin Partener 2015-2018 97,000
8. CF 3.3.8./2015 – Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversităţii acestuia Partener 2015-2018 145,000
9. CF 3.3.9./2015 – Mentinerea materialului de înmulţire viticol – categoriile biologice material iniţial de înmultire, bază şi certificate Partener 2015-2018 96,285
10. CF 3.3.10/2015  Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de tipicitate a vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al vinurilor prin creşterea conţinutului fenolic Partener 2015-2018 116,000
11. CF 14.2.2./2015 Studii privind evaluarea şi monitorizarea cantitativǎ a contaminanţilor pe lanţul viti-vinicol vizând minimizarea nivelului de pesticide şi metale grele ca principali poluanţi Partener 2015-2018 71,285
Proiecte finanţate de Fundația ASAS
1. CF. 75 bis/2013 „Evaluarea potenţialului productiv al soiurilor de viţă de vie cultivate în podgoriile din nord estul ţării în contextul schimbărilor climatice” Coordonator proiect 2013 -2014 95,650
2. C.F. 155/21.07.2014 „Producerea materialului saditor viticol din categorii biologice superioare din soiurile și clonele nou create adaptate condiţilor ecosistemului viticol din nord estul ţării” Coordonator proiect 2014 40,000
3. C.F. 156/21.07.2014 „Evaluarea potenţialului tehnologic al soiurilor de viţă de vie cultivate în podgoriile din nord estul ţării în contextul schimbărilor climatice” Coordonator proiect 2014 70,000
Subcontracte de testare biologică a produselor de uz fitosanitar
1. Subcontract de testare biologică a produselor de uz fitosanitar (1338/26.07.2012) Partener 2012 14,520
2. Subcontract de testare biologică a produselor de uz fitosanitar (838/27.05.2014) Partener 2014 8,000
3. Subcontract de testare biologică a produselor de uz fitosanitar (1248/14.06.2016) Partener 2016 22,684

TOTAL

1892,725