Acte normative

Hotarare privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi si modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Regulament de organizare si functionare


Declaratii de avere

Declaratie de avere Damian Doina 2022

Declaratie de interse Damian Doina 2022

Declaratie de avere Hohota Monica 2022

Declaratie de interse Hohota Monica 2022

Declaratie de avere Nechita Ancuta 2022

Declaratie de interese Nechita Ancuta 2022

Declaratie de avere Alexandru Lulu Catalin 2022

Declaratie de interse Alexandru Lulu Catalin 2022

Declaratie de avere Arteni Adelina 2022

Declaratie de interese Adelina 2022

Declaratie avere si interese 2021 DAMIAN DOINA -director

Declaratie avere si interese 2021 HOHOTA MONICA – director adjunct economic

Declaratie avere si interese 2021 NECHITA ANCUTA- director adjunct stiintific

Declaratie avere si interese 2021 ALEXANDRU LULU CATALIN – director adjunct tehnic

Declaratie avere si interese 2021 ARTENI ADELINA – auditor

DECLARATII AVERE SI INTERESE 2020

DECLARATII AVERE SI INTERESE 2019

DECLARATII AVERE SI INTERESE 2018

DECLARATII AVERE SI INTERESE 2017

DECLARATII AVERE SI INTERESE 2016

DECLARATII AVERE SI INTERESE 2015

Bilant

Bilant martie 2022

Bilant decembrie 2021

Buget si Bilant 2020

Bilant decembrie 2020

Bilant decembrie 2019

Bilant decembrie 2018

Bilant decembrie 2017

Bilant decembrie 2016

Bilant decembrie 2015

Bilant decembrie 2014

Bilant decembrie 2013

Bilant decembrie 2012

bilant decembrie 2011

Bilant decembrie 2010

Bilant decembrie 2009

Bilant decembrie 2008

Bilant decembrie 2007

BUGET

Buget 2022

Buget 2021

Buget 2020

Buget 2019

Buget 2018

Buget 2017

Buget 2016

Buget 2015

Buget 2014

Buget 2013

Buget 2012

Buget 2011

Buget 2010

Buget 2009

Buget 2008

Buget 2007

Executii bugetare

Executie bugetara 2021

Executie bugetara 2020

Executie bugetara 2019

Executie bugetara 2018

Executie bugetara 2017

Executie bugetara 2016

Executie bugetara 2015

Executie bugetara 2014

Executie bugetara 2013

Executie bugetara 2012

Executie bugerara 2011

Executie bugetara 2010

Executie bugetara 2009

Executie bugetara 2008

Executie bugetara 2007

Situatia functiilor de baza si salariilor in cadrul SCDVV IASI

Situatia functiilor de baza si salariilor in septembrie 2022

Situatia functiilor de baza si salariilor in martie 2020

Situatia functiilor de baza si salariilor in septembrie 2020

Situatia functiilor de baza si salariilor in martie 2021

Situatia functiilor de baza si salariilor in septembrie 2021

Situatia functiilor de baza si salariilor in martie 2022

State de functii

Stat functii 2022

Stat de functii 2021

State functii 2008-2020

Structurile organizatorice

Organigrama 2021

Organigrama 2022

Organigrame 2010-2020

Documente de interes public

Strategia anuala a achizitiilor publice 2022

Program anula achizitii publice 2022

Centralizator contracte peste 5000 euro

Strategia anuala a achizitiilor publice 2021

Program anual achizitii publice 2021

Centralizator contracte peste 5000 euro

Atributii departamente

Lista documentelor de interes public

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 in anul 2021

Lista documente produse si gestionate de SCDVV IASI

Indicatori economici 2007-2021

Strategie CDI 2020-2024

Lista publicatii 2007-2022

Raport activitate cercetare 2010

Rezultatele activitatilor de cercetare

Registru rezultate 2021

Registru rezultate 2020

Registru rezultate 2019

Registru rezultate 2018

Registru rezultate 2017

Registru rezultate 2016

Registru rezultate 2015

Registru rezultate 2014