Director: dr. ing. Doina DAMIAN

Contabil șef: ec. Monica Felicia HOHOTĂ

Secretar știițific: dr. ing. Ancuța NECHITA

Inginer șef: dr. ing.ALEXANDRU Lulu Cătălin

Evoluția personalui de conducere a unităţii de la înființare până în prezent

Directori: Juncu Vasile (1957 – 1968), Sandu -Ville Gorun (1969 – 1985), Chivu Dumitru (1986 – 1989), Popescu Mihail (1990 – 2000; 2004 – 2006), Savin Costică (2000-2004; 2006 – 2014), Zamfir Cătălin (2014), Doina Damian (2014 – prezent)

Contabili şefi: Veruzi Aurel (1957 – 1958), Popovici Vasile (1958 – 1959), Ocheană Ioan (1959 – 1975), Atodiresei Ioan (1975 – 1972), Nitu Mihai (1982 – 2010), Vezeteu Nicoleta (2010 – 2014), Hohotă Monica (2014 – prezent).

Secretari ştiinţifici: Ţârdea Constantin (1957 – 1960), Sandu -Ville Gorun (1960 – 1965), Popescu Gheorghe (1965 – 1969), Piţuc Petru (1969 – 1997), Apostol Vasile (1997 – 1998), Damian Doina (1998 – 2014), Nechita Ancuța (2014 – prezent)

Ingineri şefi: Neaga Alexei (1957 – 1962), Gheorghe Tudor (1962– 1967), Popescu Mihail (1975– 1990), Savin Costică (1990 – 2000; 2004 – 2006), Alexandru Lulu Cătălin (2014 – prezent)